Samverkan

Juridiska institution besitter kompetens inom en mängd områden. Vi är delaktiga även utanför juridiska institutionens verksamhet, t.ex. genom att bedriva utbildning i juridik på andra utbildningsprogram, samt ingår i många forskningsråd och stiftelser. Behöver ni juridisk kompetens så kan vi hjälpa er.

Samverkan inom universitet

Institutionens lärare och forskare samverkar med andra institutioner på universitet, främst inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Många program har rättsvetenskapliga inslag på sina utbildningar och använder sig därför av vår kompetens på området. Är ni intresserade av rättsvetenskapliga utbildningar, föreläsningar eller liknande inom ramen för er verksamhet kan ni läsa mer under uppdragsutbildningar.

Lärare vid juridiska institutionen undervisar bla. på civilekonomprogrammen, personalvetarprogrammet, politics kandidatprogrammetpolitices magisterprogrammetmiljö- och hälsoskyddsprogrammet, läkarprogrammetpolisutbildningen, lärarhögskolan och rektorsutbildningen

Samverkan med samhället

Eftersom rätten är en så central del av samhället har företag, offentliga institutioner, media och andra ofta ett intresse av att veta mer om det rättsliga läget inom deras respektive gebit. Juridiska institutionen kan bidra med kompetens inom en mängd olika områden till olika typer av avnämare. Läs mer under uppdragsutbildningar angående vad vi kan erbjuda i form av utbildningar, föreläsningar eller annat.

Spridande av kompetens

Juridiska institutionen bedriver självklart utbildning inom alla rättsområden som traditionellt hänförs till en komplett juristutbildning, såsom civilrätt, straff- och processrätt och förvaltningsrätt. Men vår kompetens är bredare än så. Vi har även kompetens inom en stor mängd andra rättsområden. För mer information om institutionens lärare och våra kurser, se här intill.

Men vi ägnar oss inte bara år utbildning. Juridiska institutionen bedriver också forskning inom en mängd områden, t.ex. inom europarätt, konkurrensrätt, statsstöd, offentlig upphandling, offentlig-privat samverkan (OPS), polisjuridik och förundersökning, idrottsjuridik, socialförsäkringsrätt, folkrätt och arbetsrätt. Områden där juridiken ofta är svår och oklar.

Våra lärare och forskare kan förmedla sin kompetens till er i den form som passar er bäst. Kontakta oss för mer information. För mer information om institutionens forskare, våra forsknings- och doktorandprojekt, forskningsteman och publikationer, se här intill. Juridiska institutionen ger också ut en egen skriftserie. Vissa av dessa skrifter finns tillgängliga i elektronisk form

Forskningssamverkan

Juridiska institutionen bedriver ett aktivt forskningssamarbete med andra forskare, inom tvärvetenskapliga nätverk på universitetet, samt genom nationella, nordiska och internationella nätverk. 

Ett flertal av institutionens forskare ingår i olika forskningsråd och stiftelser, t.ex. FAS styrelse. Dessutom är medarbetare vid institutionen ledamöter av olika statliga råd för forskningsfrågor.

Våra studenter – er framtida kompetens

Våra juriststudenter kan tillföra er den kompetens som ni behöver. Vi kan hjälpa er komma i kontakt med juriststudenter genom att förmedla annonser och information om praktikplatser, stipendier eller liknande.

Är ni intresserade av att se vilka examensarbeten våra studenter har författat eller ge förslag till uppsatsämnen, se examensarbeten.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Forskning vid juridiska institutionen

ForskareForskningstemanPublikationerSkriftserien

Studentkontakt

Vill ni förmedla annonser och information om praktikplatser, stipendier eller liknande till våra studenter?

Klicka här

Kontaktinformation

Görel Granström, Prefekt
juridiska institutionen, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (90) 786 74 18

Fax:  +46 (90) 290 03

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Nina Nilsson Rådeström, studierektor
901 87 Umeå 

Tel:  +46 (90) 786 92 17

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Johan Lindholm, forskningsansvarig
901 87 Umeå 

Tel:  +46 90 786 56 03

Fax:  +46 (90) 290 03

Kontaktformulär