Anna Wärme

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 92 27

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

anna.warme@umu.seE-post 2

anna.warme@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/warme_anna/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/warme_anna/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Anställd som universitetsadjunkt vid institutionen sedan år 2002.
Från år 2013 anställd 50 % som doktorand och 50 % som adjunkt .

Tidigare juridisk arbetslivserfarenhet

Biträdande jurist på advokatbyrå, beredningsjurist på Brottsoffermyndigheten och projektledare på Umeå juridikjour.

Kontakt

 Kontaktas lättast per e-post och träffas säkrast efter överenskommelse. Mitt arbetsrum finns på plan 5 i samhällsvetarhuset juridiska institutionen.

Undervisning

Min undervisning rör framförallt barnet i välfärdsrätten vilket innebär att jag undervisar i  olika ämnesområden som tillexempel familjerätt, skoljuridik och skadeståndsrätt.   

Aktuell undervisning

Familjerätt och handledning av uppsatser (Juristprogrammet termin 3).

Familjerätt (fördjupningskurs).

Civilrätt (Juridisk översiktskurs på campus och nätbaserad)

Handledning av examensarbeten (Juristprogrammet termin 9)

Tidigare undervisning

Rätten i socialt arbete (Socionomprogrammet), Barnrätt (fördjupningskurs) Handelsrättslig översiktskurs, (Ekonomprogrammet), Skadeståndsrätt (Juristprogrammet), Idrottsjuridik (fristående kurs). 


 

Forskning

Sedan VT 2013 är jag antagen vid forskarutbildningen med ett projekt som behandlar barnets umgängesrätt i familje- och socialrätt och bedrivs på halvtid.

Det övergripande syftet med studien är att, med barnet som utgångspunkt, i en jämförande studie mellan familje- och socialrätten studera och problematisera barnets umgängesrätt.

Övrigt

Medförfattare till Skoljuridik Red. Boström Viola, Lundmark, Kjell. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-50098

2004-02-19-2004-12-13 Sakkunnig i utredningen om kvinofridsuppdragen som i december samma år överlämnade betänkandet "Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt" (SOU 2004:121).


Relaterad information

Publikationer

Publikationer

Forskningsteman

UGSL