Ulf Vannebäck

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 93 82

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

ulf.vanneback@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/vanneback_ulf/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/vanneback_ulf/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur. kand Umeå 1996 och därefter notarietjänst följt av två år som kronofogde. Undervisat vid juridiska institutionen från 2000. Mellan 2003 och 2006 verksam som projektledare och rådgivare vid National University of Laos och även därefter involverad i vissa av institutionens internationella projekt. Förrättningslantmätare 2011-2012. Från våren 2014 doktorand.
 

Undervisning

Jag undervisar i huvudsak i fastighetsrätt på juristprogrammet och på magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt.

Forskning

Är sedan våren 2014 verksam som doktorand i projektet "Upphandling, marknad och markexploatering" finansierat av Konkurrensverket.
Projektets utgångspunkt är att tillämpliga upphandlingsregler är tänkta att tillgodose andra intressen än de intressen som ligger bakom parters och intressenters engagemang i ett markexploateringsprojekt. Huvudsyftet är att analysera hur dessa olika intressen och utgångspunkter påverkar markexploateringar ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv.

...

Klicka här för att läsa mer om min forskning.


Relaterad information

Publikationer 

Publikationer