Carin Ulander-Wänman

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 71 15

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

carin.ulander-wanman@umu.seE-post 3

carin.wanman@umu.seE-post 1

carin.wanman@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/ulander_wanman_carin/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/ulander_wanman_carin/ Webbsida

Bakgrundsinformation

JD 2008, Docent 2013.

Forskning

Mitt forskningsområde handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken i form av flexicurity,  och den svenska arbetsmarknadens reglering. Den forskning som hittills producerats har såväl ett arbetsgivar- som ett arbetstagarperspektiv, bygger på en socialkonstruktionistisk teoribildning och har en emancipatorisk ansats.

 Klicka här för att läsa mer om min forskning.

Undervisning

Jag undervisar i arbetsrätt. Huvuddelen av min undervisning bedrivs på magisterprogrammet i arbetsrätt, juristprogrammet, personalvetarprogrammet, sociologiprogrammet och Arbetsrätt I. Kursansvarig är jag på den avancerade kursen "Anställningsavtalets rättsliga reglering"på magisterprogrammet i arbetsrätt, arbetsrätt på personalvetarprogrammet, sociologiprogrammet och Arbetsrätt I.

Jag handleder examensarbeten på juristprogrammets termin nio och på magisterprogrammet i arbetsrätt.

Projekt

Under år 2010 arbetade jag som projektledare i ett regeringsprojekt. Arbetsmiljöverket hade fått i uppdrag av regeringen att genomföra en kunskaps- och informationssatsning för att främja jämställdhet och motverka hot och våld i arbetslivet. Som en del i Arbetsmiljöverkets uppdrag träffade verket en överenskommelse med Umeå universitet om stöd vid utvecklandet av en vetenskapligt grundad kunskapsplattform inom ämnesområdet.

Min uppgift som projektledare var att, tillsammans med projektdeltagare, skapa en prototyputbildning inom området. Projektet kan ses som ett pedagogiskt och datatekniskt utvecklingsprojekt. Det slutfördes och avrapporterades i december 2010.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer

Forskningsteman

Rätten och arbetsmarknaden