Marie Nordvik

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Doktorand

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 53 89

E-postadress:

marie.nordvik@umu.seE-post 1

marie.nordvik@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/nordvik_marie/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/nordvik_marie/ Webbsida

Bakgrund

Jeg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2009, samt en årsenhet grunnleggende psykologi fra Universitetet i Tromsø. Fra 2009 har jeg arbeidet i norsk forvaltning som skattejurist i Skatteetaten, og juridisk saksbehandler i Statens Vegvesens med spørsmål knyttet til plan- og bygningsrett, kontrakter, nabospørsmål (granneloven), forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Jeg er antatt til forskerutdanningen/forskarutbildningen som stipendiat/doktorand fra september 2013, med ansettelse på Høgskolen i Harstad.

Undervisning

Jeg underviser i Norge i forvaltningsrett, velferdsrett og barnerett.

Forskning

Emnet for forskningsprosjektet mitt er barns stilling i rommet mellom privatrett og offentlig rett (forvaltningsrett) i kontakt med barnevernet. Formålet er å problematisere retten på bakgrunn av problemer i den praktiske anvendelsen av retten. Vinklingen er systemkritisk, og emansipatorisk i den forstand at jeg ønsker å holde fokus på barnets stilling. Et hovedspørsmål er om barns stilling i realiteten styres av andre grunnpremisser enn lovgivningen om barns rett til medvirkning. Jeg ønsker å skrive en artikkelsamling som vil inneholde en rettsteoretisk del og en empirisk del.

...

Klicka här för att läsa mer om min forskning


Relaterad information

Publikationer

Publikationer

Forskningsteman, nätverk och centrumbildningar