Nina Nilsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Studierektor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 92 17

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

nina.nilsson@umu.seE-post 2

nina.nilsson@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/nilsson_nina/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/nilsson_nina/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jag har arbetat som lärare (universitetsadjunkt) vid juridiska institutionen sedan 2007. Dessförinnan arbetade jag som beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten sedan 2000. Min notarietjänstgöring gjorde jag vid förvaltningsrätten i Norrbottens län efter att ha läst jur.kand. vid Umeå universitet. 

Undervisning

Jag undervisar på ett stort antal kurser och nivåer inom en rad olika rättsområden men jag är mest intresserad av offentlig rätt. Inom juristutbildningen har jag undervisat på termin 3 samt varit delaktig i den valbara kursen Ersättninsgrätt.

De senaste åren har jag varit kursansvarig för Juridisk översiktskurs och för kursen Sjukvårdens juridik och journalhantering (inom det nätburna vårdadministrativa programmet). 

Jag undervisar rektorer i framförallt förvaltningsrätt och sekretess inom ramen för Rektorsprogrammet.

Jag undervisar också en hel del på polisutbildningen och framförallt i förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess. Jag är även inne och undervisar ekonomer i Handelsrättslig översiktskurs och arbetsterapeuter i Rättsvetenskap.

Övrigt

Ledamot i programkommittén för det vårdadministrativa programmet.

Ingår i ledningsgruppen för Centrum för skolledarutveckling.

Inspektor i juridiska föreningen.