Markus Naarttijärvi

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 59 09

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

markus.naarttijarvi@umu.seE-post 2

markus.naarttijarvi@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/naarttijarvi_markus/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/naarttijarvi_markus/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur Kand. 2008, Jur dr. 2013. Anställd vid institutionen sedan 2009. 

Undervisning

Jag är involverad i två terminer på juristutbildningen; konstitutionell rätt på juristutbildningens termin 1:2, samt kursen i allmän rättslära och rättsfilosofi på juristutbildningens termin 7.

Utöver detta undervisar jag i konstitutionella frågor och mänskliga rättigheter på polisutbildningens termin 1 och 4. Jag undervisar också på de fristående kurserna Rule of Law and International Organisations och International Law and Human Rights, samt Legal Challenges in the Digital community

Forskning

Min forskning kretsar kring i allmänhet kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där juridik, teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts. För närvarande fokuserar min forskning på polisiär verksamhet, särskilt på rättsstatliga frågor, samt olika aspekter av samhällets krishantering - däribland särskilt informationssäkerhet.

-

Klicka här för att läsa mer om min forskning.