Ruth Mannelqvist

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 74 17

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

ruth.mannelqvist@umu.seE-post 1

ruth.mannelqvist@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/mannelqvist_ruth/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/mannelqvist_ruth/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur.kand år 1992. Anställdes vid Juridiska institutionen år 1994 och arbetade som adjunkt fram till år 1999. Disputerade år 2003. Docent år 2010.

Undervisning

Min undervisning, som baseras på problembaserat lärande, behandlar delar av den välfärdsrättsliga regleringen, framför allt ersättningar och avgifter. Jag undervisar framför allt inom juristprogrammet, bland annat på kurserna ersättningsrätt och termin 9. 

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde rör ersättningsrättsliga frågor, framför allt utifrån offentliga ersättningssystem, och behandlar samverkan eller kollisioner både inom och mellan ersättsningssystem. 


Den ersättningsrättsliga forskningen rör flera rättsområden inom både offentlig och privat rätt, och den kan med fördel studeras utifrån skilda utgångspunkter. Jag ingår därför i tre av institutionens forskningsteman, nämligen; Rätten, välfärden och arbetsmarknaden, Brottsoffer i rättsväsendet samt Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt.

Klicka här för att läsa mer om min forskning.