Ann Lundgren

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetsadjunkt

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarehuset, plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 55 18

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

ann.lundgren@umu.seE-post 2

ann.lundgren@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/lundgren_ann/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/lundgren_ann/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jag är jurist och arbetar som adjunkt vid juridiska institutionen, där jag framför allt undervisar i straffrätt, brottsofferfrågor och civilrätt.

Jag har arbetat i många år som jurist och beslutsfattare vid Brottsoffermyndigheten i Umeå. I mitt arbete på myndigheten ingick även att utbilda personal inom rättsväsendet i brottsofferfrågor, framförallt med fokus på skadeståndsrätt och brottsskadeersättning. Under mitt sista år vid myndigheten var jag även projektledare för ett regeringsprojekt där Brottsoffermyndigheten fick i uppgift att utbilda poliser och åklagare gällande barn som bevittnar brott i nära relationer och deras möjligheter till ersättning från staten i anledning av detta. Jag lämnade dock Brottsoffermyndigheten för att påbörja min tjänst vid universitetet, innan projektet var slutfört, men känner ett särskilt ansvar för att lyfta just denna fråga för de blivande och redan färdiga poliser som jag undervisar.

Under min tid på Brottsoffermyndigheten tjänstgjorde jag även en tid som föredragande och protokollförare vid Hovrätten för Övre Norrland.

Undervisning

Jag undervisar i straffrätt på juristprogrammets termin 4, vid polisutbildningen samt vid polisutbildningens vidareutbildningar som t ex kurser för förundersökningsledare och civila brottsutredare. Jag undervisar även i brottsofferfrågor vid polisutbildningen och dess vidareutbildning och har haft liknande undervisning på juristprogrammets fördjupningskurs i ersättningsrätt

På juristprogrammets termin 4 undervisar jag i förmögenhetsbrott.

På polisutbildningens termin 1 är jag momentansvarig för momentet juridik 1 och där undervisar jag i civilrätt och grundläggande straffrätt. På termin 2 har jag ansvar för undervisning i brotten mot person, förmögenhetsbrotten och brottsofferfrågor.

På polisutbildningens vidareutbildning har jag ansvar för undervisningen i grundläggande straffrätt, förmögenhetsbrott samt brottsofferfrågor. Jag är för närvarande även kursansvarig för en kurs för civila brottsutredare.


Relaterad information