Jan Leidö

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Webbansvarig

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 58 92

E-postadress:

jan.leido@umu.seE-post 2

jan.leido@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/leido_jan/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/leido_jan/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur. Kand. 2009, Fil. Mag. 2009. Jur. Dr. 2014.
Anställd vid institutionen sedan 2009.

Undervisning

Jag undervisar främst i civilrätt, komparativ rätt, rättshistoria, allmän rättslära, internationell privaträtt och IT-rätt. Inom juristprogrammet undervisar jag på termin 1:1 och 2 i civilrätt, på termin 6 i internationell privat- och processrätt, samt på termin 7 i rättshistoria och allmän rättslära. Jag är kursföreståndare för bl.a. kurserna Internationell handelsrätt, Legal Challenges in the Digital Community, samt Comparative Law.

Forskning

Min forskning präglas genomgående av globaliseringens och digitaliseringens påverkan på rätten och rättens förhållande till framväxten av privata rättsordningar. Forskningen spänner över olika rättsområden såsom internationell och komparativ förmögenhetsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, konkurrensrätt, dataskyddsrätt och internationell privat- och processrätt.

...

Klicka här för att läsa mer om min forskning.