Ulf Israelsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Biträdande prefekt

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 55 75

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

ulf.israelsson@umu.seE-post 1

ulf.israelsson@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/israelsson_ulf/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/israelsson_ulf/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Juris kandidatexamen i Uppsala 1978. Har anställning vid juridiska institution sedan 1990. Innan dess arbetade jag i domstol, vid Statens Invandrarverk och som bankjurist.

Undervisning

Undervisar i huvudsak i familjerätt och associationsrätt.

Övrigt

Jag har varit studierektor vid juridiska institutionen 1995-2004, 2006-2010 och under 2011. Jag har dessutom varit utbildningsledare vid samhällsvetenskapliga fakultetens kansli under 2004 och 2005. Sedan 2011 är jag biträdande prefekt vid juridiska institutionen.

Sedan oktober 2000 är jag ordförande i Examensrådet vid Umeå universitet. Examensrådets uppdrag är att följa utvecklingen inom examens- och tillgodoräknandeområdet och föreslå de åtgärder eller förändringar av nuvarande regelsystem eller praxis som detta påkallar, samt vara ett beredningsorgan till rektor i examens- och tillgodoräknandefrågor.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer