Staffan Ingmanson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Företrädare för lika villkor

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 65 49

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

staffan.ingmanson@umu.seE-post 1

staffan.ingmanson@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/ingmansson_staffan/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/ingmanson_staffan/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Började på institutionen 1995 efter att tidigare ha arbetat bl.a. som egenföretagare i entreprenadbranschen och som utbildare och konsult i arbetsmiljöfrågor.

Undervisning

Undervisar i arbetsrätt och EU-rätt på juristprogrammet, personalvetarprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och på fristående kurser. Är också programansvarig för magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt.

Forskning

Disputerade 2005 på avhandlingen "Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU". Min forskning idag är främst inriktad på frågor med anknytning till EU:s regler om den fria rörligheten för personer och reglerna om det europeiska medborgarskapet.

Klicka här för att läsa mer om min forskning.