Peter Hultgren

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Doktorand

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 71 65

E-postadress:

peter.hultgren@umu.seE-post 1

peter.hultgren@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/hultgren_peter/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/hultgren_peter/ Webbsida

Bakgrund

Juristexamen, Umeå universitet 2008-2013
Doktorand, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013-

Undervisning

Jag undervisar i första hand i ämnena allmän och speciell avtalsrätt. Även skadeståndsrätt, fordringsrätt och utsökningsrätt ingår i min undervisning.

På juristprogrammet förekommer jag i undervisningen på termin 2 där jag undervisar i standardavtalsrätt och kontraktsrätt.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt går under arbetstitlen "fel i tjänst" och behandlar rättsliga frågor om kontraktsbrott vid uppdragsavtal. Syftet är att kartlägga de allmänna rättsprinciper som råder eller bör råda vid fel i utfört uppdrag.

Frågor som berörs i avhandlingen är bland annat vad en tjänst i civilrättslig kontext är och hur tjänster bör systematiseras när frågor om fel behandlas, vad som utgör ett fel i utfört uppdrag samt vilka påföljder som kan vara aktuella vid sådana fel. 

...

Klicka här för att läsa mer om min forskning


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Publikationer

Forskningsteman, nätverk och centrumbildningar