Fanny Holm

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 77 11

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

fanny.holm@umu.seE-post 2

fanny.holm@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/holm_fanny/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/holm_fanny/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur kand vid Umeå universitet 2004. Anställd som doktorand sedan 2010. Tidigare fullgjort tingsmeritering vid Umeå tingsrätt, varit anställd vid Brottsoffermyndigheten, senast som projektledare för ett regeringsuppdrag, och varit praktikant vid Internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien.

Undervisning

 

Forskning

Mitt projekt har arbetstiteln ”Transnational access to reparations for victims of international crimes”. Det syftar till att, ur ett brottsofferperspektiv, analysera folkrättsliga skyldigheter för stater att möjliggöra extraterritoriella rättsprocesser mellan enskilda för internationella brott.

Klicka här för att läsa mer om min forskning


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Publikationer

PublikationerOpublicerade artiklar

Forskningsteman