Mattias Hjertstedt

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 79 43

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

mattias.hjertstedt@umu.seE-post 1

mattias.hjertstedt@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/hjertstedt_mattias/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/hjertstedt_mattias/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Utbildning

 – Juris doktorsexamen (2012)

– Juris kandidatexamen, Umeå universitet (2003)

– Filosofie kandidatexamen med historia som huvudämne, Umeå universitet (2001)

– Politices kandidatexamen med statsvetenskap som huvudämne, Umeå universitet (2000)

Arbetslivserfarenhet

– Universitetslektor (2012–)

– Universitetsadjunkt, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2011–2012)

– Doktorand, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2006–2011)

– Beredningsjurist, Umeå tingsrätt (2006)

– Tingsnotarie, Umeå tingsrätt (2003–2005)

– Universitetsadjunkt, Juridiska institutionen, Umeå universitet (2003)

Undervisning

Under läsåret 2016–2017 undervisar jag framför allt på juristprogrammet (termin 5), polisutbildningen (termin 1, 3 och 4), fördjupningskursen straffprocessrätt samt vissa vidareutbildningskurser för brottsutredare.

Forskning

Jag forskar mestadels inom området straffprocessrätt. Jag disputerade den 13 januari 2012 på en avhandling med titeln Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, myndigheters utlämnadeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt. Under 2015 och 2016 arbetar jag med ett forskningsprojekt som har arbetstiteln Kroppsvisitation och kroppsbesiktning: Rättsliga aspekter av polisens användning av två kroppsliga tvångsmedel.

Klicka här för att läsa mer om min forskning.

Övrigt

Uppdrag

– Arbetsmiljöombud (suppleant) (2011–14)