Ann-Sofie Henrikson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 61 67

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

ann-sofie.henrikson@umu.seE-post 1

ann-sofie.henrikson@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/henrikson_ann-sofie/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/henriksson_ann-sofie/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur kand 1997 vid Uppsala universitet. Arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå och är hovrättsfiskal. Anställd som universitetsadjunkt vid institutionen sedan 2002 och har under våren 2009 inlett ett avhandlingsarbete om konsumentkrediter.

Undervisning

Undervisar främst i associations-, sak- och kredit och obeståndsrätt.

Forskning

Forskning. Jag har under hösten 2009 inlett ett doktorandprojekt om lagstiftarens syn på konsumenten i konsumentkreditlagstiftningen och, om och vilken betydelse den har för lagstiftningens utformning. 

 Klicka här för att läsa mer om min forskning.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer