Lena Enqvist

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Doktorand

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 99 79

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

lena.enqvist@umu.seE-post 2

lena.enqvist@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/enqvist_lena/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/enqvist_lena/ Webbsida

Bakgrundsinformation

 

Undervisning

Min undervisning omfattar för närvarande främst socialförsäkringsrätt, medicinsk rätt samt offentlighet- och sekretessfrågor. Den huvudsakliga delen av min undervisning sker idag på läkarprogrammet samt magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa.

På läkarprogrammets moment medicinsk juridik rör undervisningen huvudsakligen hälso- och sjukvårdens organisation och vårdgivarens respektive hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande skyldigheter. Även frågor som inre och yttre sekretess, den rättsliga regleringen av vissa medicinska specialreglerade områden såsom tvångsvård, smittskydd, samt skillnader mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård behandlas. Därutöver behandlas också rättsliga och etiska problem som uppkommer vid vård av beslutsinkompetenta patienter.

Magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa är ett samarbete mellan medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk/naturvetenskaplig fakultet, och innehåller inriktningarna arbetsmiljöteknik, beteendevetenskap, ergonomi samt företagssköterska. Min undervisning här rör främst den rättsliga regleringen avseende vårdgivare, dess personal och deras grundläggande skyldigheter, rehabiliteringsansvar samt bestämmelser om sekretess i offentlig och privat hälsovård.

Forskning

Samverkan i sjukskrivningsprocessen - en rättsvetenskaplig studie av Försäkringskassans samverkan inom rehabiliteringskedjan.

Mitt doktorandprojekt tar närmare sikte på att studera samverkan  Försäkringskassan de övriga offentliga rehabiliteringsaktörerna – Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Fokus ligger på den samverkan som sker i samband med handläggningen av enskilda ärenden i sjukförsäkringens rehabiliteringskedja, och det övergripande syftet är att utreda vilka rättsliga förutsättningar som Försäkringskassan har att ägna sig åt sådan samverkan.

Klicka här för att läsa mer om min forskning.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer