Therese Enarsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Företrädare för lika villkor
Brandskyddsombud

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 59 07

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

therese.enarsson@umu.seE-post 1

therese.enarsson@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/enarsson_therese/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/enarsson_therese/ Webbsida

Allmän information

Jur. kand. 2008, Jur. dr. 2013, Umeå universitet. Anställd vid Umeå universitet sedan våren 2008.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Kriminologi och viktimologi för jurister 15 hp, där jag även undervisar. Jag undervisar också på juristprogrammets fjärde och sjunde termin, samt är handledare och examinator på juristprogrammets nionde termin (examensarbete). Jag undervisar också på de engelska kurserna Victimology, Legal Challenges in the Digital Community och International Law and Human Rights.

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen rättsväsendets arbete med brottsoffer, och införlivandet av brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Min forskning spänner över ett flertal rättsområden, som offentlig rätt, straff- och processrätt och konstitutionell rätt, och jag fokuserar på olika frågor rörande brottsoffer i rätten. Därför rör forskningen såväl övergripande frågor om allmänna rättigheter hos människor som utsatts för brott, som mer avgränsade samhällsaktuella frågor, som möjlighet till upprättelse vid utsatthet för näthat och rasism.

Jag ingår för närvarande i två forskningsteman vid institutionen, nämligen Brottsoffer i rättsväsendet samt Law & Emerging Technologies.

Jag är även adjungerad styrelseledamot i DIGSUM – ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som studerar hur digital teknik och internet påverkar samhället, och hur samhället formar digital teknik och kommunikation.

Klicka här för att läsa mer om min forskning


Relaterad information

 Publikationer

Publikationer

Forskningsteman

Brottsoffer i rättsväsendet

Law & Emerging Technologies