Maria Eklund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Roller:

Arbetsmiljöombud

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 71 13

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

maria.eklund@umu.seE-post 1

maria.eklund@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/eklund_maria/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/eklund_maria/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur. kand. våren 1992. Jur. lic. hösten 2000. Universitetsadjunkt sedan hösten 2000. Tidigare arbetat som biträdande jurist på en advokatbyrå samt fullgjort notarietjänst vid Umeå tingsrätt.

Undervisning

Undervisar på juris kandidatprogrammet T1 (köp- och konsumenträtt) och T2 (köprätt, immaterialrätt, marknadsrätt och fordringsrätt). Bedriver även undervisning på andra program och på en rad fristående kurser inom rättsområdena IT-rätt, immaterialrätt, civilrätt, marknadsrätt, allmän rättslära samt staff- och processrätt. Var gästföreläsare vid Staffordshire University, Law School, Stoke-on-Trent, vt 2003.

För närvarande kursansvarig för kursen Kommersiell marknadsrätt, 15 hp

Forskning

Jag har skrivit en licentiatavhandling med titeln Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context. Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC. Den behandlar frågan om huruvida utövande av patenträttigheter som ingår i en telekom-standard kan strida mot EG:s konkurrensrätt. Avhandlingen lades fram i september 2000.

Klicka här för att läsa mer om min forskning


Relaterad information

Publikationer

Publikationer