Mattias Derlén

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 92 32

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

mattias.derlen@umu.seE-post 2

mattias.derlen@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/derlen_mattias/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/derlen_mattias/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Född 1976. Jur. kand. Lund vt 2000. Jur. dr. Umeå vt 2007. Excellent lärare vt 2015. Docent i rättsvetenskap ht 2015. 

Arbetat på institutionen sedan 2001.

Mitt kontor är beläget på femte våningen i Samhällsvetarhuset. 

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i Europarätt, både på juristprogrammet (främst termin 1) och på enskilda kurser.

Utnämnd till "excellent lärare" (nivå 2 i Umeå universitets pedagogiska meriteringssystem), vt 2015. 

Stolt mottagare av Juridiska föreningens pedagogiska pris 2010, 2012, 2014 och 2015.

Nominerad till Umeå studentkårs pedagogiska pris 2009, 2010, 2011 och 2013.

Nominerad av Juridiska institutionen till Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2013. 

Ordförande i styrelsen för UPL, http://www.upl.umu.se/om-upl/

Biträdande handledare till Yvette Lind

Forskning

Jag intresserar mig huvudsakligen för konstitutionella frågor inom EU-rätten, med särskild fokus på EU-domstolen samt samspelet mellan EU-domstolen och nationella domstolar. Mitt specialområde är EU-rättens flerspråkiga karaktär och hur denna påverkar EU-rättens tolkning och tillämpning. För närvarande arbetar jag också med två större tvärvetenskapligt projekt om rättspraxis betydelse i EU-domstolen samt i svenska domstolar. 

Mer om min forskning

Klicka här för att läsa mer om min forskning

Övrigt

Studierektor med ansvar för pedagogisk utveckling januari 2014-december 2015.

Föreståndare för Centrum för Europarätt och internationell handelsrätt 2012-2016.

Visiting Fellow vid Institute of European and Comparative Law, Oxford University vt 2012.

Medlem av Styrgruppen för Svenska nätverket för europarättsforskning 2012–

Tf. studierektor ht 2010

Gästdoktorand vid Institut für Völkerrecht, Abteilung Europarecht, Georg-August Universität Göttingen 2002-2003. 

Redaktör för Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Styrelseledamot i Svenska samfundet för jämförande rättsforskning 2009–

Styrelseledamot i Juseks högskolesektion 2010–