Malin Brännström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Postdoktor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 79 42

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

malin.brannstrom@umu.seE-post 2

malin.brannstrom@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/brannstrom_malin/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/brannstrom_malin/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur. kand. 1998, utbildad inom domstolsväsendet 2000–2004,
förbundsjurist 2004–2010. Anställd som doktorand vid institutionen sedan 2010.

Undervisning

Jag undervisar främst i kurser vid magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt.

Forskning

Min forskning rör huvudsakligen frågor om markanvändning, nyttjandet av naturresurserna och de rättigheter som är kopplade till detta. Min forskning spänner över ett flertal rättsområden, som privaträtt, offentlig rätt, processrätt och konstitutionell rätt. Jag är också intresserad av samiska rättigheter och urfolksrätt.

Jag ingår i två forskningsteman vid institutionen: Civilrättens fundament och enhet samt Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt.

...

Klicka här för att läsa mer om min forskning