Viola Boström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 74 13

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

viola.bostrom@umu.seE-post 1

viola.bostrom@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/bostrom_viola/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/bostrom_viola/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jag har arbetat vid rättsvetenskapliga institutionen sedan 1990. Hösten 2003 disputerade jag på en avhandling i successionsrätt, Tolkning av testamente. Arbetade som ställföreträdande prefekt vid institutionen år 2007-2010.

Undervisning

Jag undervisar inom några civilrättsliga ämnen, främst familjerätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt. Jag är kursansvarig för termin 3 på juristprogrammet och fördjupningskursen om Ekonomisk familjerätt. 

Forskning

Jag forskar inom ämnet familjerätt och successionsrätt. Min avhandling, som lades fram hösten 2003, heter Tolkning av testamente. Har också tillsammans med några kollegor vid den juridiska institutionen och den statsvetenskapliga institutionen skrivit en bok i ämnet skoljuridik. 

Klicka här för att läsa mer om min forskning.


Relaterad information

Publikationer

Publikationer