Karin Åström

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 94 82

Fax:

+46 90 786 65 87

E-postadress:

karin.astrom@umu.seE-post 1

karin.astrom@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/astrom_karin/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/astrom_karin/ Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.

Har tidigare varit anställd som jurist vid Kronfogdemyndigheten samt Brottsoffermyndigheten.

Undervisning

Jag undervisar i främst folkrätt, mänskliga rättigheter och brottsofferrelaterade ämnen på juristprogrammet och polisutbildningen. Som en del av det är jag ansvarig över den internationella rätten på juristprogrammets termin 6. Jag har kursansvar över de avancerade kurserna Rule of Law and International Organizations, 15 hp, International Law and Human Rights, 15 hp samt kursen Victimology, 15 hp som ges av juridiska institutionen. Sedan är jag ansvarig över Internationell intervention och folkrätt, 7,5 hp på statsvetenskapliga institutionens Internationella kris-och konflikthanteringsprogram på termin 5. Jag undervisar också på andra kurser om internationell rätt, straffrätt, kriminologi och viktimologi.

Forskning

Min forskning kretsar kring implementering av internationell rätt i nationella rättssystem, mänskliga rättigheter, gränsöverskridande brottslighet och brottsofferfrågor.

Klicka här för att läsa mer om min forskning


Relaterad information

Publikationer

Publikationer

Forskningsteman

Brottsoffer i rättsväsendetStat, individ och säkerhet