Ida Asplund

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Doktorand

personbild

Verksam vid:

Juridik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet

Tel:

+46 90 786 59 78

E-postadress:

ida.asplund@umu.seE-post 1

ida.asplund@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/asplund_ida/ Webbsida
http://www.jus.umu.se/english/about-the-department/staff/asplund_ida Webbsida

Bakgrundsinformation

Jur. kand. 2007, anställd hos Diskrimineringsombudsmannen 2007-2008, förvaltningsrättsnotarie 2008-2009, universitetsjurist vid Umeå universitet sedan 2009 och för nuvarande tjänstledig. Anställd som doktorand vid Juridiska institutionen sedan hösten 2014.

Undervisning

Jag undervisar främst i förvaltningsrätt på juristprogrammet, fristående kurser och inom ramen för bl.a. uppdragsutbildningar. Jag undervisar också till viss del i folkrätt (minoriteters och urfolks rättigheter).

Forskning

Mitt doktorandprojekt är förvaltningsrättsligt och handlar om den statliga tillsynsprocessens funktion ur ett rättssäkerhetsperspektiv för den enskilde anmälaren, hur olika modeller av tillsyn förmår tillvarata den enskilde anmälarens rättssäkerhet och vilken rättslig ställning den enskilde anmälaren har i tillsynsprocessen. Projektet behandlar också den inverkan på tillsynen som förvaltningspolitiska styrformer utövar. Jag intresserar mig särskilt för sektorstyrd tillsyn av socialtjänsten och hälso- och sjukvården som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och den tillsyn av diskrimineringslagstiftningen som bedrivs av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Avhandlingen beräknas vara färdig hösten 2019.

...

Klicka här för att läsa mer om min forskning.


Relaterad information

Publikationer

Forskningsteman

Stat, individ och säkerhet

Rätten, välfärden och arbetsmarknaden