Sofia Strömgren, administratör, studie

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Prefekt Görel Granström
Biträdande prefekt Ulf Israelsson
Studierektor Nina Nilsson Rådeström
Studierektor
Sara Lyrenäs
Studievägledare Stefan Lidberg
Administratör Carina Sjögren
Ekonomisamordnare
Katarina Lundqvist
Institutionsadministratör
Sofia Strömgren
Studieadministratör
Vanessa Vincentie
Studieadministratör
Internationell kontaktperson Lilliann Danielsson
Utbildningssamordnare
IT-ansvarig Sofia Strömgren
Katalogansvarig Anna-Lena Stenmark
Personalsamordnare
Görel Granström
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Webbansvarig Jan Leidö
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Arbetsmiljöombud Maria Eklund
Stefan Lidberg
Brandskyddsombud Therese Enarsson
Företrädare för lika villkor Staffan Ingmanson
Therese Enarsson

Avdelningar

Publikationer vid Juridik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Perry, Elizabeth

Evidence-Based and Politics-Driven: Comparing Child Support Law Evaluations Across Welfare-State Models (forthcoming)

2019

-

Perry, Elizabeth
Boström, Viola
Nordvik, Marie

Sweden Norway and the USA: Regulations of and Remedies for Corporal Punishment Against Children

2018

-

Hjertstedt, Mattias

Kroppsrannsakningar och principen om det lindrigaste ingreppet: en rättsvetenskaplig undersökning av graden av integritetsintrång vid främst kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(2-3): 235-271

2018

-

Asplund, Ida

Enskilda anmälare i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn i ljuset av den nya förvaltningslagen
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2018

-

Enarsson, Therese

Särskilt sårbara grupper, särskilt starkt skydd?: Sveriges skyldighet att hantera rasistiska brott utifrån Europakonventionen
Europarättslig tidskrift, 3: 547-565

2018

-

Forsman, Maria
Jers, Johanna

Kritisk pedagogik i högre utbildning: Studenters samverkan med människorättsorganisationer som metod att lära juridik och bidra till samhällsförändring

2018

-

Brännström, Malin

Samiska markrättigheter i förändring?: Hovrättens dom i Girjas-målet väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom
Juridisk Publikation

2018

Hämta