Till umu.se

Sofia Strömgren, administratör, studie

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Prefekt Görel Granström
Biträdande prefekt Ulf Israelsson
Studierektor Lena Landström
Nina Nilsson Rådeström
Studierektor
Studievägledare Stefan Lidberg
Administratör Carina Sjögren
Ekonomisamordnare
Katarina Lundqvist
Institutionsadministratör
Sofia Strömgren
Studieadministratör
Vanessa Vincentie
Studieadministratör
Internationell kontaktperson Lilliann Danielsson
Utbildningssamordnare
IT-ansvarig Sofia Strömgren
Katalogansvarig Anna-Lena Stenmark
Personalsamordnare
Görel Granström
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Webbansvarig Jan Leidö
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Arbetsmiljöombud Maria Eklund
Stefan Lidberg
Brandskyddsombud Therese Enarsson
Företrädare för lika villkor Staffan Ingmanson
Therese Enarsson

Avdelningar

Publikationer vid Juridik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias

Polisens tillgång till handlingar

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: perspektiv på verksamhet och arbete

2018

-

Hellström, Olof
Landström, Lena

Roller i rättskedjan

2018

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2018

-

Mannelqvist, Ruth

Ersättning för skada på grund av brott

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Introduktion

2018

-

Eklund, Niklas
Landström, Lena

Polisen: verksamhet och arbete

2018

-