Sofia Strömgren, administratör, studie

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Prefekt Görel Granström
Biträdande prefekt Ulf Israelsson
Studierektor Lena Landström
Nina Nilsson Rådeström
Studierektor
Studievägledare Stefan Lidberg
Administratör Carina Sjögren
Ekonomisamordnare
Katarina Lundqvist
Institutionsadministratör
Sofia Strömgren
Studieadministratör
Vanessa Vincentie
Studieadministratör
Internationell kontaktperson Lilliann Danielsson
Utbildningssamordnare
IT-ansvarig Sofia Strömgren
Katalogansvarig Anna-Lena Stenmark
Personalsamordnare
Görel Granström
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Webbansvarig Jan Leidö
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Arbetsmiljöombud Maria Eklund
Stefan Lidberg
Brandskyddsombud Therese Enarsson
Företrädare för lika villkor Staffan Ingmanson
Therese Enarsson

Avdelningar

Publikationer vid Juridik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Enarsson, Therese
Lindgren, Simon

Free speech or hate speech? A legal analysis of the discourse about Roma on Twitter
Information & communications technology law

2018

-

Naarttijärvi, Markus

Balancing data protection and privacy: The case of information security sensor systems
The Computer Law and Security Review

2018

Hämta

Naarttijärvi, Markus

Kvalitativ legalitet: ett demokratiskt perspektiv
Tidsskrift for rettsvitenskap, 131(2–3): 206-234

2018

Hämta

Perry, Elizabeth

Samhällets respektive familjens ansvar för barnen: ett internationellt perspektiv

2018

Hämta

Mannelqvist, Ruth

HFD 2017 ref. 30: Nytt eller fortsatt försäkringsfall
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2018

-

Ulander-Wänman, Carin

Bristande arbetsprestationer och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Juridisk Tidskrift

2018

-

Brännström, Malin

Samiska markrättigheter i förändring?: Hovrättens dom i Girjas-målet väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom
Juridisk Publikation

2018

Hämta