Till umu.se

Sofia Strömgren, administratör, studie

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Prefekt Görel Granström
Biträdande prefekt Ulf Israelsson
Studierektor Lena Landström
Nina Nilsson Rådeström
Studierektor
Studievägledare Stefan Lidberg
Administratör Carina Sjögren
Ekonomisamordnare
Katarina Lundqvist
Institutionsadministratör
Sofia Strömgren
Studieadministratör
Vanessa Vincentie
Studieadministratör
Internationell kontaktperson Lilliann Danielsson
Utbildningssamordnare
IT-ansvarig Sofia Strömgren
Katalogansvarig Anna-Lena Stenmark
Personalsamordnare
Görel Granström
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Webbansvarig Jan Leidö
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Arbetsmiljöombud Maria Eklund
Stefan Lidberg
Brandskyddsombud Therese Enarsson
Företrädare för lika villkor Staffan Ingmanson
Therese Enarsson

Avdelningar

Publikationer vid Juridik

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lindholm, Johan

From Carlos to Kaepernick and beyond: athletes' right to freedom of expression
The International Sports Law Journal, 17(1–2): 1-3

2017

-

Lindholm, Johan

Bra medicin smakar beskt: CAS 2017/A/5015 & 5110, FIS mot Johaug

2017

-

Edström, Örjan

Medbestämmandeavtal – en särskild typ av avtal?

2017

-

Henrikson, Ann-Sofie

Hur kan obetalda konsumentkrediter bli en lönsam affär?
Insolvensrättslig tidskrift

2017

-

Rönnmar, Mia
Kullman, Miriam
Numhauser-Henning, Ann; et al.

Employment protection and older workers

2017

-

Ulander-Wänman, Carin

Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling
Svensk Juristtidning

2017

-

Hultgren, Peter
Leidö, Jan

Reasoning outside the box: analogies and general principles within the Swedish law of obligations

2017

Hämta