Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola
Nordvik, Marie
Perry, Elizabeth

Regulations of and remedies for corporal punishment against children: comparative legal perspectives from Sweden, Norway and the USA

2017

-

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Boström, Viola
Lagerkvist, Signe

Vetenskap, rättsvetenskap och författande av uppsatser inom juristutbildningen

2017

-

Boström, Viola
Grundin, Lina
Lyrenäs, Sara; et al.

Om rättssäkerhet och särskilt stöd enligt skollagen: blev det bra?
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2014

-

Boström, Viola

Dispositionsprincipen, bevisvärdering och Harry Scheins testamente
Juridisk Tidskrift

2012

-

Boström, Viola

Om normativa argument, den allmänna rättsuppfattningen - och exemplet successionsrätt

2011

-

Boström, Viola
Lundmark, Kjell

Skoljuridik

2011

-