Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Brännström, Malin
Vannebäck, Ulf

Egendomsskyddet och den speciella fastighetsrätten – rättsliga utmaningar

2017

-

Vannebäck, Ulf

PBL på export - Laosprojektet

2013

-

Boström, Viola
Häggqvist, Erik
Landström, Lena; et al.

Developing legal education: the Lao context and a Swedish approach to problem-based learning

2006

-