Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Sandén, Ulrika

Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård: ett skydd för patientens personliga integritet

2012

Hämta