Till umu.se

Ulf Israelsson

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Israelsson, Ulf
Andersson, Anderz
Mannelqvist, Ruth

Juridiska institutionen 40 år: från serviceenhet till juridisk institution

2017

-

Israelsson, Ulf

Vad tycker våra före detta juriststudenter om den utbildning de fått?

2013

-

Boström, Viola
Israelsson, Ulf

Är arvsrätten föråldrad? Något om sambors efterlevandeskydd
Svensk Juristtidning

2004

-