Till umu.se

Therese Enarsson

Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Företrädare för lika villkor Brandskyddsombud

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Enarsson, Therese

Näthat som rättslig utmaning i nutid och framtid

2017

-

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Is it all part of the game?: Victim differentiation and the normative protection of victims of online antagonism under the European Convention on Human Rights
International Review of Victimology, 22(2): 123-138

2016

-

Enarsson, Therese

Näthatets offer: utsatthet och upprättelse

2016

-

Enarsson, Therese
Naarttijärvi, Markus

Näthat och det positiva ansvaret under Europakonventionen: viktimologiska hänsyn och normativa utgångspunkter
Europarättslig tidskrift

2015

-

Enarsson, Therese

Brottsoffer i rättskedjan: tankar efter seminariet

2015

-

Enarsson, Therese

Utsatthet på nä̈tet: Möjligheter till rättslig upprättelse vid ärekränkningar på internet
Juridisk Tidskrift

2015

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2013

-