Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Edström, Örjan
Holm, Johan

Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och kollektivavtal: samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal

2017

-

Edström, Örjan
Ingmanson, Staffan

Unga arbetssökande EU-medborgares rätt till svenska arbetsmarknadsåtgärder: särskilt jobbgarantin för ungdomar

2017

-

Edström, Örjan
Igmanson, Staffan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad (Rapport 2017:2): arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna

2017

-

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-

Edström, Örjan
Lindholm, Johan
Mannelqvist, Ruth

Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år

2017

Hämta

Edström, Örjan
Carlson, Laura
Nyström, Birgitta

Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law

2016

-

Edström, Örjan

The Nordic industrial relations model: surviving the impact from European law?

2016

-