Till umu.se

Maria Eklund

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eklund, Maria

Mikrosocialt samspel vid PBL-seminarier

2013

-

Eklund, Maria

Exercise of Patent Rights in a Standardisation Context.: Conflicts and Interactions between European Standardisation, Patent Law and Article 82 EC

2001

-