Till umu.se

Görel Granström

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Åström, Karin
Granström, Görel

Den svenska regleringen av hatmotiverade brott: i linje med internationella normer?

2017

-

Granström, Görel
Mellgren, Caroline
Tiby, Eva

Hatbrott?: en introduktion

2016

-

Granström, Görel
Mannelqvist, Ruth

Brottsoffer: rättsliga perspektiv

2016

-

Granström, Görel

Kan offer för könsrelaterat våld ses som offer för hatbrott?

2016

-

Granström, Görel

Hatbrott och kön. En omöjlig kombination?

2016

-

Enarsson, Therese
Granström, Görel

Polisens brottsofferarbete

2013

-

Granström, Görel

Experters roll i offentliga utredningar

2012

-