Till umu.se

Gabriella Hilberts

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias
Hilberts, Gabriella

Doktrin om tvångsmedel i nutid och framtid: en undersökning av juridisk litteratur om straffprocessuella tvångsmedel

2017

-