Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Holm, Fanny

Lärdomar av disputationer

2017

-

Holm, Fanny

Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law

2017

-