Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Henning-Mäki, Anna-Karin
Lundgren, Ann

Att som jurist undervisa studenter på polisutbildningen: erfarenheter, utmaningar, svårigheter och glädjeämnen

2017

-