Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Anderz
Boström, Viola
Lyrenäs, Sara; et al.

Juridik för lärare

2017

-

Israelsson, Ulf
Andersson, Anderz
Mannelqvist, Ruth

Juridiska institutionen 40 år: från serviceenhet till juridisk institution

2017

-

Andersson, Anderz
Lyrenäs, Sara
Sidenhag, Lina

Nyanlända i skolan

2015

-

Andersson, Anderz

Rättssäkerhet i skolan?

2013

-

Andersson, Anderz
Edström, Örjan
Zanderin, Lars

Arbetsrätt

2013

-

Andersson, Anderz
Edström, Örjan
Zanderin, Lars

Arbetsrätt

2009

-

Andersson, Anderz
Edström, Örjan
Zanderin, Lars

Arbetsrätt

2007

-