Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boström, Viola
Lagerkvist, Signe

Vetenskap, rättsvetenskap och författande av uppsatser inom juristutbildningen

2017

-

Lagerkvist, Signe
Sjöblom, Rolf

Sustainability of combustion and incineration of renewable fuels: the example of Sweden

2015

-

Lagerkvist, Signe

Att introducera juridik och juridisk metod på andra utbildningar

2013

-