Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth

Den allmänna sjukförsäkringen - en social rättighet i begränsning

2017

-

Järvholm, Bengt
Albin, Maria
Mannelqvist, Ruth

Påtagliga brister i utredningsförslag om arbetsskadeförsäkringen.
Läkartidningen, 114

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Långa handläggningstider hos Försäkringskassan: allvarlig kritik från JO avseende omprövning
Nordisk socialrättslig tidskrift

2017

-

Mannelqvist, Ruth
Asplund, Ida
Enqvist, Lena

Rättssäkerhet i välfärden: tre exempel från rättsvetenskaplig forskning

2017

-

Israelsson, Ulf
Andersson, Anderz
Mannelqvist, Ruth

Juridiska institutionen 40 år: från serviceenhet till juridisk institution

2017

-

Mannelqvist, Ruth

Rättssäkerhet i sjukförsäkringen

2017

-

Ingmanson, Staffan
Edström, Örjan
Mannelqvist, Ruth

EU-rätten och en öppnare arbetsmarknad – arbetssökande EU-medborgares rätt till åtgärder och stöd inom jobbgarantierna, IFAU-rapport 2017:2

2017

-