Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hultgren, Peter
Leidö, Jan

Reasoning outside the box: analogies and general principles within the Swedish law of obligations

2017

-