Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hjertstedt, Mattias
Hilberts, Gabriella

Doktrin om tvångsmedel i nutid och framtid: en undersökning av juridisk litteratur om straffprocessuella tvångsmedel

2017

Hämta

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del I: samtyckesgärning och rättsliga hinder
Juridisk Tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar: Del II: giltighet och rättsverkan
Juridisk Tidskrift

2017

-

Hjertstedt, Mattias

Ordning och trygghet

2016

-

Hjertstedt, Mattias

Informationsskyldighet: Regleringen av uppgiftslämnande mellan myndigheter
Förvaltningsrättslig Tidskrift

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Juristens lilla rättshandbok: en samling mallar inom olika rättsområden

2015

-

Hjertstedt, Mattias

Editionsförelägganden under förundersökningar

2014

-