Till umu.se

Lena Landström

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Landström, Lena

Brottsutredning och effektivitet: en analys av effektivitetsbegreppets användning vid lagstiftning

2017

-

Landström, Lena

Brottsoffret och rättsprocessen

2016

-

Landström, Lena

Hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte - Vem kan säga nej?
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland

2015

Hämta

Landström, Lena

Åtalsplikt och utredningsskyldighet vid övergrepp mot kvinnor och barn

2014

-

Landström, Lena

Lärarens roll vid PBL

2013

-

Landström, Lena
Lindberg, Ola

20 år med PBL vid juridiska institutionen

2013

Hämta

Landström, Lena
Lindberg, Ola

Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet

2013

Hämta