Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth
Asplund, Ida
Enqvist, Lena

Rättssäkerhet i välfärden: tre exempel från rättsvetenskaplig forskning

2017

-

Mannelqvist, Ruth
Enqvist, Lena

Myndighetsnormering eller när rätt blir orätt
Juridisk Tidskrift, 2013/14(2): 324-338

2013

-