Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Edström, Örjan
Holm, Johan

Arbetsmiljöreglering, medbestämmande och kollektivavtal: samverkan i gråzonen mellan offentlig rätt och kollektivavtal

2017

-

Holm, Johan

PBL-baserad undervisning: utmaningar och möjligheter

2013

-