Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Mannelqvist, Ruth
Asplund, Ida
Enqvist, Lena

Rättssäkerhet i välfärden: tre exempel från rättsvetenskaplig forskning

2017

-