Till umu.se

Erik Persson

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Persson, Erik

Skolan och förvaltningsrätten

2011

-

Nyquist, Siv
Persson, Erik

Financial Compensation for Catastrophes: a survey of Swedish rules about indemnity after exceptional occurrences

2006

-

Bergling, Per
Boström, Viola
Häggqvist, Erik; et al.

An introduction to the Vietnamese legal system

1998

-

Persson, Erik

An Introduction To The Vietnamese Legal System

1998

-

Burman, Monica
Mannelqvist, Ruth
Persson, Erik

Juristutbildningen i Umeå och problembaserad inlärning. Vad tycker lärare och studenter?
Utbildning i förändring : universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997

1997

-

Persson, Erik

Bureaucracy and Legal Culture

1997

-