Till umu.se

Sofia Strömgren, administratör, studie

IT-ansvarig Webbansvarig Katalogansvarig Administratör

Prefekt Görel Granström
Biträdande prefekt Ulf Israelsson
Studierektor Lena Landström
Mattias Derlen
Studievägledare Stefan Lidberg
Administratör Carina Sjögren
Ekonomisamordnare
Helena Edberg
Studieadministratör
Sofia Strömgren
Studieadministratör
Vanessa Vincentie
Studieadministratör
Internationell kontaktperson Lilliann Danielsson
Utbildningssamordnare
IT-ansvarig Sofia Strömgren
Katalogansvarig Anna-Lena Stenmark
Görel Granström
Sofia Strömgren
Webbansvarig Jan Leidö
Sofia Strömgren
Arbetsmiljöombud Maria Eklund
Vanessa Vincentie
Brandskyddsombud Stefan Lidberg
Företrädare för lika villkor Erik Persson
Therese Enarsson

Avdelningar


Sidansvarig: Sofia Strömgren
2014-05-02

Utskriftsversion