Till umu.se
Prefekt Görel Granström
Biträdande prefekt Ulf Israelsson
Studierektor Lena Landström
Nina Nilsson Rådeström
Studierektor
Studievägledare Stefan Lidberg
Administratör Carina Sjögren
Ekonomisamordnare
Helena Edberg
Studieadministratör
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Studieadministratör
Vanessa Vincentie
Studieadministratör
Internationell kontaktperson Lilliann Danielsson
Utbildningssamordnare
IT-ansvarig Sofia Strömgren
Katalogansvarig Anna-Lena Stenmark
Görel Granström
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Webbansvarig Jan Leidö
Katarina Lundqvist
Sofia Strömgren
Arbetsmiljöombud Maria Eklund
Brandskyddsombud Therese Enarsson
Företrädare för lika villkor Erik Persson
Therese Enarsson

Avdelningar


Sidansvarig: Anna-Lena Stenmark
2014-05-02

Utskriftsversion