Nyheter från institutionen

Forskningsmedel till studie om domarrollen i förändring

2018-11-06
Johan Lindholm och Mattias Derlén, forskare vid Juridiska institutionen har av Vetenskapsrådet tilldelats 5,6 miljoner kronor för projektet: ”Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring”.

Forte beviljar drygt 50 miljoner till Umeåforskare

2018-10-03
Tio forskningsprojekt och program vid Umeå universitet delar på drygt 50 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Drygt 2 miljoner till studie om Sveriges skyldigheter gentemot massövergreppsoffer

2018-09-06
Fanny Holm och Per Bergling, forskare vid Juridiska institutionen har tilldelats 2,3 miljoner kronor från Brottsofferfonden till en studie om brottsoffers rätt till rättvisa, gottgörelse och information. Studien rör brottsoffer för massövergrepp, som t.ex. folkmord och krigsförbrytelser.

Tjugotre nya pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

2018-06-11
Umeå universitet har nu ytterligare 21 meriterade och två excellenta lärare. Det är resultatet av den senaste omgången i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell. I dag finns det totalt 162 meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet.

Invigning för vinnande konstverk på Juridiska institutionen

2018-04-26
Onsdagen den 25 april invigdes Juridiska institutionens nya konstverk av Carolina Andreasson, konstnär och student på Konsthögskolan, som tog hem segern i institutionens konsttävling. Verket Fem ting är skapat speciellt för sin plats, och innehåller flera symboler som vi förknippar med juridik och r...

Mannelqvist i SVT:s Agenda: ”Strider mot alla principer i en rättsstat”

2018-04-16
Regeringens mål om minskade sjuktal pressar Försäkringskassan att avslå ansökningar om sjukpenning. Det säger Ruth Mannelqvist, professor vid Juridiska institutionen, till SVT:s Agenda.

DN debatt: "Det är på sin plats att påminna om det internationella skyddet för flyktingar"

2018-03-13
Juridiska institutionens professor Per Bergling är en av sexton folkrättsexperter, som på DN debatt, uttrycker en oro för den senaste tidens politiska initiativ som riskerar att undergräva flyktingars rättigheter.

Panelsamtal om samtyckeslagstiftning

2018-01-15
I ljuset av #metoo anordnar Juridiska föreningen den 17 januari ett panelsamtal med bland andra Mari Heidenborg, justitieråd vid Högsta domstolen, om förslaget på en ny samtyckeslagstiftning.

Nyhetsarkiv

Ingen nyhet vald


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion