Juridiska länkar

Juridiska tidskrifter

Europarättslig tidskrift (ERT)Förvaltningsrättslig Tidskrift (FT)Juridisk Tidskrift (JT)Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIRScandinavian Studies in LawSkattenyttSvensk Juristtidning (SvJT)

Juridiska fakulteter och institutioner 

Göteborgs universitet – Juridiska institutionenLinköpings universitet – AffärsrättLuleå tekniska universitet – RättsvetenskapLunds universitet – Juridiska fakulteten i LundLunds universitet – Institutionen för handelsrättStockholms universitet – Juridiska fakultetenUppsala universitet – Juridiska institutionen i Uppsala

Juridiska fakulteter och institutioner i Norden

Universitetet i Bergen – Det juridiske fakultetUniversitetet i Oslo – Det juridiske fakultetUniversitetet i Tromsö – Det juridiske fakultetJuridiska fakulteten, Helsingfors universitetJuridisk Institut, AarhusRättsvetenskapliga institutionen, Åbo AkademiJuridisk Institut, Syddansk universitetUniversity of Lapland – Faculty of Law

Forskningsråd och stiftelser, m.m.

Aktuella utlysningar AFA Försäkring Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamålBrottsofferfonden Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskalig forskning FASFORMASFörsäkringskassan Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Knut och Alice Wallenbergs StiftelseKonkurrensverket Kungliga VetenskapsakademienLänsförsäkringar Västerbotten
Längmanska kulturfondenMagnus Bergvalls stiftelse Nordens Institut i Finland, Nifin Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet Nordplus Norfa Nordisk kulturfondNordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd Novo Nordisk FondenRiksantikvarieämbetets FoU-fondRiksbankens Jubileumsfond Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslanStiftelsen J.C. Kempes Minnes Akademiska fonder I och II STINTSystembolagets råd för alkoholforskning (SRA) Ragnar Söderbergs stiftelse Torsten Söderbergs stiftelse Wenner-gren stiftelserna VetenskapsrådetVINNOVA Vitterhetsakademien

Myndigheter, m.m.

RegeringenRiksdagenStatistiska centralbyrånDomstolsverketSidaHögskoleverketJustitieombudsmannenPatent- och registreringsverketSkatteverketSveriges advokatsamfundBrottsoffermyndighetenÅklagarmyndigheten

Europeiska Unionen

För europarättsliga länkar se Centrum för europarätt och internationell handelsrätt.

Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt

För länkar som huvudsakligen berör samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt.

Juridiska resurser

För juridiska resurser såsom juridiska databaser och liknande, se För våra studenter.


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Om institutionen