För media

Information för media

Juridiska institutionen är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. För att läsa mer om institutionen klicka här.

Vi erbjuder en av landets modernaste juristutbildningar med ett starkt fokus på problembaserat lärande, där studentens egna arbete och utveckling står i centrum. Vi bedriver framgångsrikt forskning inom en mängd områden, och eftersom våra forskare deltar i undervisningen blir aktuell forskning en del av undervisningen. Vi utbildar också studenter i mindre skala än andra universitet och bevarar därigenom närheten till våra studenter.

Klicka här för att läsa mer om den utbildning som bedrivs vid institutionenKlicka här för att läsa mer om den forskning som bedrivs vid institutionenKlicka här för att läsa mer om den samverkan med andra institutioner och det övriga samhället som bedrivs vid institutionen

Om ni önskar komma i kontakt med någon lärare eller forskare på institutionen kontakta någon av nedanstående först så kommer de att hjälpa er med att hitta någon som kan besvara era frågor.

Prefekt Görel Granström
gorel.granstrom@umu.se
tel. 090 786 74 18

Bitr. prefekt Ulf Israelsson
ulf.israelsson@umu.se
tel. 090 786 55 75

Studierektor Sara Lyrenäs
sara.lyrenas@umu.se
090-786 61 69

Forskningsansvarig Johan Lindholm
johan.lindholm@umu.se
tel. 090-786 56 03


Sidansvarig: Sofia Strömgren

Utskriftsversion

Relaterad information

Om institutionen